රු 1200ටත් හිග වූ පොහොර

පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ රජයෙන් ගොවියාට ලබා දුන් 350 පොහොර මිට්‍ය වෙනුවට රු 1200කට ගුණාත්මක බවෙන් ඉහල පොහොර ලබා දෙන බව යහපාලන රජයේ පොරොන්දුව විය.

එහෙත් මේ වන විට එම පොහොර සොයා ගැනීමද ගොවියාට කළුනික සොයනවාටත් වඩා අපහසු කාර්යක් බවට පත් වී ඇත.
පසුගිය දිනවල අසන්නට ලැබුනේ එම පොහොර මිටියක් රිසිට් පතක්වත් නොමැතිව රු, 1700කට අලවි කරන බවය.
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා පවසන අන්දමට රටේ පොහොර හිගයක් නොමැත. එසේනම් මෙම පොහොර ගොවියාට ලැබිය යුතුය. නොලබෙන්නේනම් රජය ඒ පිළිබද සොයා බැලිය යුතුය. රජයෙන් ලැබෙන සහනාධාරය රට බත බුලතින් සරි කරන ගොවියාට මිස අතරමැදි ව්‍යාපාරිකයින්ට ලැබ ලැබීමට නොවිය යුතුය. එසේ වුවහොත් පෙරදිග ධාන්යගරයට වනුයේ පිට රටින් අහාර එනතුරු බලා සිටීමටය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.