රේගුවේ ප්‍රතිලාභ කොටසකට විතරයි!

mangala samaraweeraරේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රතිලාභ හිමිවන්නේ 1% ක් පමණ සුළු පිරිසකට බවත් ඒ අනුව සැමට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන අයුරින් නව රේගු පනතක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය සැරසේ.
දැනට නිලධාරීන් 1600 ක් පමණ රේගුව තුල සේවය කරයි. ඒ අතරින් එක් නිලධාරියෙකු පමණක් වසරක් ඇතුළත රුපියල් මිලියන 100 ක ප්‍රතිලාභ ලබා හිමි කරගෙන තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.  තවත් නිලධාරීන්  21 ක් පමණක් වසරක් තුල රුපියල් මිලියන 400 ක් පමණ ප්‍රතිලාභ හිමිකර ගෙන ඇත.
ඒ අනුව දැනට ක්‍රියාත්මක වන 1885 රේගු පනත සංශෝධනය කර නව පනතක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු සූදානම් කරමින් සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.