රෝසිගේ වැලිකිලි අලුත්වැඩියාවට මිලියන ගානක් යන්නේ නැතිලු

rosy senanayakeකොළඹ මහ නගරසභාවේ නගරාධිපති නිල නිවසේ වැසිලිකි අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 5.7 ක මුදලක් වියදම් නොවන බවත් පෞරාණික වටිනාකම ආරක්ෂා වන පරිදි මුළු නිල නිවසම අලුත්වැඩියාව කිරීම සඳහා වියදම් වන්නේ රුපියල් මිලියන 5.2 ක් බව නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මි පවසයි.

රෝසි සේනානායක මහත්මිය පවසා සිටින්නේ මෙම නිල බංගලාව අලුත්වැඩියා කිරීම, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් මත සිදු කරනු ලබන බවයි. කොළඹ මහනගරසභාව මෙතෙක් අනුගමනය කරනු ලැබුවේ කොන්ත්‍රාත් පදනමට මෙවැනි කටයුතු ලබාදීමයි. නමුත් මෙවර මහ නගරසභාවේ ශ්‍රමය සහ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මිලදී ගෙන මෙම කටයුුතු සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන නිසා වැය වන මුදල අඩුකර ගැනීමට හැකියාව පවතින බවද එතුමිය පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.