ලංකාවෙ මිනිස්සු බීලා කුණු වෙනවා…

Drinke1ආසියානු කලාපය තුළ ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිභෝජනය අතින් ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය ඉහලින්ම සිටින බව දුම් කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පවසයි.

දුම් කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරියේ සභාපති පාලිත අබේකෝන් කියා සිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි ජනගහණයෙන් සියයට 80 ක් මත් පැන් පානය නොකලත් ලංකාවේ මද්‍යසාර භාවිතා කරන පුද්ගලයෙකු වසරකට ලීටර් 21 කට ආසන්න මත්පැන් පානය කරන බවයි.

මත්පැන් භාවිතා කරන සියයට 20  පිරිස විසින් පරිභෝජනය කරනු ලබන මත්පැන් ප්‍රමාණය අනෙකුත් රටවල් හා සංසන්දනය කිරීමේදී ඉහළ අගයක් ගන්නා ඔහු කීවේය. එම ප්‍රමාණය අනෙක් රටවලට වඩා පස් ගුණයක් වැඩි බවත්, බටහිර රටවල ජනගහණයෙන් සියයට 95 ක් පමණ මද්‍යසාර භාවිත කළත් ඔවුන්ගෙන් එක් අයෙකු සාමාන්‍යයෙන් වසරකට පානය කරන්නේ මත්පැන් ලීටර 3.5 ක් බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිහිටි කාන්තාවන් 2% පමණ මද්‍යසාරවලට ඇබ්බැහි වී තිබෙන බවත් වැඩිහිටි පිරිමින්ගෙන් 38% ක් පමණ මද්‍යසාර පානය කරන බවත් පාලිත අබේකෝන් පෙන්වා දුන්නේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.