ලංකාවේ නිදහස් වරාය……………………

Porto-Francoහම්බන්තොට, ත්‍රිකුණාමලය සහ අළුතින් ඉදිවෙන පෝර්ට් සිටි වාරය තීරු බදු රහිත ගනුදෙනු කෙරෙන නිදහස් වරාය බවට පත් කිරීමේ හැකියාව හොයා බැලීම සඳහා අගමැති උපදේශක ආර්. පාස්කරලිංගම් ගේ ප්‍රධනාත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කොට ඇත.

Porto Franco නමින් හැඳින්වෙන මෙම වරාය තුලට වෙනත් ගමනාන්තයක් සඳහා යැවෙන බඩු බාහිරාදිය සඳහා බදු ඇය නොකෙරේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.