ලංකාවේ සංහිදියාවට ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 31 ක්

ලංකාවේ සංහිදියා ක්‍රියාදාමයට හා දුෂණ අක්‍රමිකතා අවම කිරීමට ඩොලර් මිලියන 31 ක් මුල්‍යාධාර වශයෙන් ලබා දීමට ඇමරිකානු රජය යෝජනා කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!