ලිංගිකත්වය ගැන ලැජ්ජා වෙන්න එපා – හිරුනිකා

 

hirun

 

 

ලිංගිකත්වය යනු ලැජ්ජා විය යුතු දෙයක් නොවන බවත් ඒ ගැන එළිපිට කතා බස් කරමින් දරුවන් දැනුවත් කල යුතු බව හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීවරිය  පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසුවය.

තමන් නමයේ පංතියේ සිටියදී ලිංගික දී පිළිබඳව පාඩම් පොතින් ලිංගිකත්වය පිළිබඳව සීමිත කරුණු කීපයක් දැනගත් නමුත්  එය අවයව  කීපයක රූප  වලට සීම වූ  බව ඇය කියා සිටියා.

‘යම් පුද්ගලයෙක් මේ විදියට අතපත  ගෑවොත්.කරදර කළොත් එක වැරදියි කියලා  කියා දෙන්න ඕනේ. අපි ගෙවල් වල එහෙම කරන්නේ නැහැ . ඇත්ත  කතන්දරේ එකයි යැයි ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය කියා සිටියාය.

 

හිරුණිකා කරන අභියෝගය භාර  ගැනීමට රට සුදානම්ද?

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.