ලිංගික විපර්යාසයන්ට ලක්වූවන්ගේ ගීතය

lin 2ලිංගික විපර්යාසයන්ට ලක්වූවන්ගේ ගීතය

ඉන්දියාවේ විශේෂ සංගීත කණ්ඩායමක් ලෙස සික්ස් පැක් (sicks pack) සංගීත කණ්ඩායම හැදින්විය හැක.

එම කණ්ඩායමේ විශේෂත්වය වන්නේ ඉන්දියාව තුල ලිංගික විපර්යාසවලට (Transgender) ලක් වූ පිරිසක් එක වී මෙය නිර්මාණය කිරීමයි.

විශිෂ්ඨ ගායන හැකියාවන්ගෙන් පිරි 6 දෙනෙකු එක් වී මෙම කණ්ඩායම මෙහෙයවයි.

ඔවුන් මීට දින ගණනාවකට ඉහතදී ගීතයක්ල් එලි දැක්වීය.එය Hum Hain Happy නම් වේ.

එය එළිදැක්වීමේ උත්සවයට ඉම්දේය ජනප්‍රිය ගායකයෙකු වන සෝනු නිගම් ද සහභාගී විය.

ගීතය ආරම්භයේ දී ඉන්දීය නිලි අනුෂ්කා ශර්මා විසින් ලිංගික විපර්යාසයන්ට ලක් වුවන් මුහුණ දෙන අපහාස හා ගැටළු පිළිබද විග්‍රහ කර තිබුණි.මෙය ඉන්දීය මාධ්‍ය හඳුන්වන්නේ ලිංගික විපර්යාසයන්ට ලක්වුවන් සැමරීමක් ලෙසටයි.

lin 2 lin1 lin3 lin4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මේ එම ගීතයයි.

[vsw id=”blvOBnSRfVc” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.