ලෙස්ටර් මහ පාරට……………

lester-jamesප්‍රවීන සිනමාවේදී ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් සහ සිනමාවේදිනි සුමිත්‍ර පීරිස් හට තම සම්මානත් රැගෙන මහ පාරට බැසීමට සිදුවී තිබේ.ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් මාවතේ පිහිටි නිවහනේ ඔවුන් පුරා අවුරුදු 47 ක් කල් ගත කොට ඇත්තේ කුලී නිවැසියන් ලෙසය.

1969 දී එ දවස ඩික්මන් පාර යැයි හැදින්වු මෙම පාරට පැමිණි ලෙස්ටර්-සුමිත්‍රා මේ කුලී නිවහනේ සිට කලාවේ උන්නතිය පිණිස බොහෝ දේ කළහ. පසුගිය ඔක්තෝබරයේ දී මෙම නිවස දේපළ සංවර්ධන සමාගමකමට විකුණීමට කටයුතු කෙරෙමින් තිබෙන බව බව තමන්ට නීති සමාගමක් විසින් දැන්වූ නමුත් ගනුදෙනුව හමාර වී ඇති බව තමන්ට මේ තාක් දනුවත් නොකළ බව සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය කියා සිටින්නීය.lester's-house

මේ සම්න්ධයෙන් www.lankanewsline.com වෙබ් අඩ්විය විසින් බලධාරීන් දැනුවත් කොට ඇති අතර මේ පිළිබඳව කඩිනම් පියවර ගනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂාවෙන් සිටිමු. මේ ඉල්ලීමට කරුණාකර ඔබේ හඬද එක් කරන්න.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.