ලොවම කළඹමින් ලිංගිකත්වය මාරු කරගත් කාන්තාවක් සහ පිරිමියෙකුගේ ආදරය – (වීඩියෝ)

Transgender Love Storyමේ වනවිට ලෝකයේ බොහෝ පිරිසක් කතා බහ කරන මාතෘකාවකි ලිංගිකත්වය මාරු කිරීම.

එය බොහෝ රටවල මෙන්ම අප රටේද පිළිනොගන්නා කරුණකි.

එහෙත් එවැනි ලිංගිකත්වය මාරු කර ගැනීම කල පුද්ගලයින් විවාහ වී ආදරයෙන් හොදින් ජීවත්වන අවස්ථා ද බහුලය.

මේ එවැනි කාන්තාවක් සහ පිරිමියෙක් ඔවුන්ගේ ලිංගිකත්වය මාරු කරගෙන  ආදරයෙන් ජීවත්වන අවස්තාවක් පිලිබඳ වීඩියෝවකි.

මෙහි සිටින කාන්තාව මෙන්ම පිරිමියාද ලිංගිකත්වය මාරු කරගත් දෙදෙනෙකි.මෙය ලොවම කැළඹු ආදරයකි.

[vsw id=”hRKQJCC_RSM” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!