ලෝකයේ පිළිකුල් සහගත විදේශ සේවය ශ්‍රී ලංකාවේ-මංගල සමරවීර

downloadmangala

 

විදේශ අමාත්‍යංශයේ කටයුතු පිළිබඳව අදහස් දක්වමින්  මංගල සම්රවීරඅමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, තමන්ට භාර ගැනීමට සිදුවූයේ ලෝකයේ පිළිකුල් සහගත තත්වයකට පත් වූ විදේශ සේවයක් බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන තානාපති කාර්යාල 66 න් 32 කම සිටියේ දේශපාලන බලපෑම් මත පත් කරන ලද නුසුදුස්සන් බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා, ඔවුන් වහාම යළි සියරට කැඳවා ඊට විදේශ සේවයේ පළපුරුදු නිලධාරීන් යොමු කිරීමට මේ වන විටත් කටයුතු කරමින් සිටින බව සඳහන් කළේය.

දේශපාලන පත්වීම් ලද දෙවන පෙළ හා තුන්වෙනි පෙළ තානාපති නිලධාරීන් තවමත් නැවත කැදවා නැත්තේ ඇයි දැයි විමසූ විට අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ, සියළු දෙනා එකවර ඉවත් කිරීමෙන් තානාපති කාර්යාලවල කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වන බැවින් ඔවුන් ක්‍රමානුකුලව නැවත කැඳවන බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.