වතුකරයේ වැටුප් වැඩි කර ගැනීමේ සටන තුන් කොන් බල අරගලයක්

plantation-protestවතුකරයේ ජනතාව තමන්ගේ වැටුප් වැඩිකර ගැනීම සඳහා දියත් කල උද්ඝෝෂණය මේ වන විට තොන්ඩමන්, දිගම්බරන් හා රාධක්‍රිෂ්ණන් ඇතුළු පිරිස අතරේ බල අරගලයක් බවට පත් වෙමින් තිබේ. වැටුප් අරගලයෙන් අනතුරුව තොන්ඩමන් මන්ත්‍රීවරයාට යම් යම් වාසි ලැබෙන බවත් පෙනෙන්නට තිබේ. දිගම්බරන් මහතා කියා සිටින්නේ  තොන්ඩමන්  මන්ත්‍රීවරයා ඇමති ධුරයක් ලබා ගැනීමේ වුවමනාවෙන් කඩාකප්පල් කාරී ලෙස හැසිරෙන බවයි. අනෙක් අතට තොන්ඩමන්  කියා සිටින්නේ රුපියල් සීයක වැටුප් වැඩි කිරීමක් ලබාදී වතු කරයේ දැවෙන ප්‍රශ්න යට ගැසීමට දිගම්බරන්,  රාධක්‍රිෂ්ණන් හා මනෝ ගනේෂන් කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. හාම්පුතුන් කියා සිටින්නේ දැනට පවතින තත්වයන් යටතේ රුපියල් දහසක වැටුප් වැඩි කිරීමක් කොහෙත්ම ලබා දීමට නොහැකි බවයි. මේ තත්වය හමුවේ තොන්ඩමන් ඇතුළු පිරිසට යම් යම් වාසි ලැබීමට ඉඩ ඇති අතර දිගම්බරන් ඇමතිවරයාට තමන්ගේ බල කඳවුර රැක ගැනීමට සටන් කිරීමට සිදුවනු ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.