වතු කම්කරු වර්ජන රැළ්ල නවතී…

tea_plantation_workers_in_sri_lanka_2වතු කම්කරු වර්ජන රැල්ල නිමාවට පත් විය.

දෛනික වැටුප ලෙස වතු කම්කරුවෙකුට  රුපියල්730.00 ක මුදලක් සතියේ දින 06 ක් සඳහා ගෙවීමටත්  කඩනු ලබන අමු තේ දලු කිලෝවක් වෙනුවෙන්  රුපියල් 35.00 බැගින් ඉතිරි දිනයේදී  ලබාදීමටත් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය එකඟ වීමත් සමග වර්ජනය නිමාවට පත් කිරීමට වතු කම්කරු සංගම් තීරණය කළේය.

වසර දෙකක් සඳහා බලපැවැත්වෙන පරිදි මෙම වැටුප් ගෙවීමට අදාළ ගිවිසුමට වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය හා වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති මෙම මස 13 දින අත්සන් තැබීමට නියමිතය.

මෙම වැටුප් වැඩකිරිම සම්බන්ධයෙන් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරන්නාවූ වතු සමාගම් 23 ක් අතරන් කැමැත්ත පලකර ඇත්තේ 10 ක් පමණක් බවත් වතුකම්කරු වැටුප් ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබාදීමට අවශ්‍යය නිසා හැකියාවක් නොමැති වුවත් වැටුප් වැඩිකිරීමක් සිදුකිරීමට අවසානයේ සියලු වතු සමාගම් එකඟවූ බවත් එහි සාමාජිකයකු පැවසීය.

සතියේ දින 04 ක් සඳහා රුපියල් 730.00 බැගින් ලබාදී ඉතිරි දින 03 දී කඩනු ලබන තේ දලු කිලෝවක් වෙනුවෙන් රුපියල් 35.00 බැගින් වතුකම්කරුවකුට ගෙවීමටත් වතු හාම්පුතුන්ගේ සංගමය මුලින් යෝජනා කැර තිබූ නමුත් ඊට වතු ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝ අකමැත්ත පලකළහ.

වතුකරයේ ඇතැම් දේශපාලනඥයින්ගේ පෙළඹවීම මත වතු කම්කරුවන් දින 12 ක් පුරා අඛන්ඩව උද්ඝෝෂණ වලට සහභාගීවීම නිසා එක් කම්කරුවකුට  රුපියල් 9000.00 ක පමණ පාඩුවක් සිදුව තිබෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංවිධායක පෙරියසාමී ප්‍රදීපන් පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.