වහ විකුණන කැන්ටින් කාරයාට ළමා රෝහලේ කැන්ටින් ඩෙන්ඩරය යළිත් දීලා…

Canteen22තහනම් රසකාරක භාවිතකර ප්‍රමිතියකින් තොරව නිශ්පාදනය කරන ආහාර අධික මිල ගණන්වලට විකුණමින් අතිශය අසතුටුදායක අන්දමින් පවත්වාගෙන යන බව කියන කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ආපන ශාලාව ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝණය කරමින් දැනට එය පවත්වාගෙන යන පුද්ගලයන් වෙතම ලබා දීමේ අවනඩුව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීම පිළිබඳ  ජාතික ව්‍යපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ විසින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ලිඛිතව දන්වා තිබේ.

රංජිත් විතානගේ දන්වන පරිදි උක්ත ආපන ශාලාව කලින් සිටි පුද්ගලයන් වෙතම ලබා දී ඇත්තේ නිසි ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේද උල්ලංඝණය කරමින් ව්‍යාජ ලේඛණ ඉදිරිපත් කරමිනි. මෙම ආපන ශාලවේ අවරගණයේ හැසිරීම පිළිබදව තමන් මීට පෙරද සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දැනුවත් කළ බව ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර ඇත.

පාරිභෝගික අයිතිය පැහැර හැරීම පිළිබදවත්,   ටෙන්ඩර් පටිපාටිය උල්ලංඝණය කරමින් කළ වංචාව පිළිබදවත් සොයා බලා අවශ්‍ය නිසි පියවර ගන්නා ලෙස ඔවුහු සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පාලිත මහීපාලගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා සිටිති.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.