වාසු රනිල්ට අසැබි වදනිනින් බනින තැනට වැටේ

 

 

7186d8f4ae5b9a845e8d12dfb25a0b33_L

 

 

අද පාර්ලමේන්තුවේ සභාව කල් තැබීමේ යෝජනාවක් ලෙස මහ බැංකු බැදුම්කර සිද්ධියට අදාළ වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය අතරතුර  රීති ප්‍රශ්නයක් මතු කිරීමට නැඟී සිටි මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා බාධා කිරීම් මැද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට පරුෂ වචනයෙන් බැණ වැදුණි.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කතා කරමින් සිටිය දී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා නැගී සිටියේය.

අගමැති – මං වාර්තාවේ තුන් වැනි පිටුව කියවන්නේ. ටිකක් වාඩි වෙන්න. පිළිතුරු දෙන්න මං මොකක්ද කියවන්නේ කියලා වත් දන්නේ නෑ.

වාසුදේව නානායක්කාර – පොයිට් ඔෆ් ඕඩර්. පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර්.  පොඩ්ඩක් ඉන්නවකෝ පොයින්ට් ඔෆ් ඔඩර් කිව්වාම. අනේ … ගහන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඕයි. අහන්න ලෑස්තිත් නෑ. මාව වාඩි කරන්න ඔහේට පුළුවන්ද?

කතානායක – වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීතුමා.

වාසුදේව නානායක්කාර – පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් අහන්නේ නෑ. කතා නායකතුමා මට අවසර දුන්නාම මේ මිනිහා කෙළගෙන කෙළගෙන යනවා. මේ පිස්සව වාඩි කරන්න. මේ පිස්සව වාඩි කරන්න. මාව වාඩි කරන්න? උඹට පුළුවන්ද මාව වාඩි කරන්න .‘………‘ ? මාව වාඩි කරන්න බෑ ‘…‘. පිස්සු කෙළින්ට එපා ඕයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගරු කරනවා. මම අහන්නේ ඔබතුමාගෙන් මේවගේ පිස්සු කෙළින්න පුළුවන්ද කියලා.

කතානායක – ගැලරියේ පාසල් ළමයින් ඉන්නවා. මේක පුරුද්දකට ගනියි.

පාර්ලිමේන්තුවේදී අගමැතිවරයෙකුට පරුෂ වචනයෙන් මේ ආකාරයට කථා කල පළමු අවස්ථාව මෙය බව පාර්ලිමේන්තුව වාර්තා කරන ම්ධ්‍යවෙදියෙක් පැවසීය.

 

[vsw id=”/4Wv4isGSoJw” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.