වාහන ලිපි අතුරුදහන් කරන මකරෙක්

documentsමෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පැවැති වාහන ලිපි ගොනු 597 ක් අස්ථානගතවීම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරිමට පත් කළ කමිටුවේ ප්‍රධානියා එම ලිපි ගොනු අතුරුදහන්විමට අදාළ කටයුතුවල නිරතවූ අයෙකු බව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ තුන් වෙනි වාර්තාවෙන් හෙළිදරව් කර ඇත.
එම කමිටුව පත් කළ පසුවද ලිපිගොනු අස්ථානගතව ඇති බවට වාර්තා වන බවද රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව හමුවේ හෙළිදරව් වී තිබේ. රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව විසින් 2016/05/04 සිට 2016/10/28 දක්වා කාලය තුළ කරනා ලද විමර්ශන ඇතුළත් දෙවන වාර්තාව එහි සභාපති නියෝජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න මහතා විසින් ඉකුත් සිකුරාදා (23) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

අස්ථානගත වූ ලිපිගොනු නැවත ලබා දෙන ලෙස කරන ලද නියෝගය ප්‍රකාරව මේ වන විටද ලැබි ඇත්තේ ලිපි ගොනු 597 න් 33 ක් පමණක් බවත් එයට අමතර වශයෙන් ඉල්ලා ඇති තොරතුරු කිසිවක් ද ලැබි නොමැති බවත් විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පෙන්වා දි තිබේ.
2015 වසර තළ ලියාපදිංචි නව වාහන 668,907 තුළ පවතින මෝටර් කාර් රථ 105,628 ක් පිළිබඳ තොරතුරු රේගු වාර්තා සමඟ සැසදීමේදි වාහන 164 ක තොරතුරු නොසැසදෙන බවටද අනාවරණය වී ඇත. අත්ට්‍රැක්ටර් ආනයනය කළ රේගු සටහන් කර භාවිතා කරමින් ව්‍යාජ ලෙස ප්‍රාඩෝ වර්ගයේ ජිප් රථ 7 ක් සම්බන්ධයෙන් ගත් ක්‍රියාමාර්ග මාසයක් ඇතුළත වාර්තා කරන ලෙසද කාරක සභාව නියෝග කර ඇත.

තවද ආනයනික විස්තර ඇතුළත් රේගු සටහන්කර වල දැක්වෙන ප්‍රමාණයන්වලට වඩා අති විශාල ප්‍රමාණයක් යතුරු පැදි ලියාපදිංචි කර ඇති බවද කමිටුව අනාවරණය කර ගෙන තිබේ. එය මේ වන විට නිවැරදි කරගෙන තිබෙන බව ප්‍රධාන ගණන් දිමේ නිලධාරියා කමිටුව වෙත දැනුම් දි ඇත.
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ  වත්මන් කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සෑහිමකට පත්විය නොහැකි බවත්  දෙපාර්තමේන්තුවේ කටයුතු ධනාත්මක වර්ධනයක් නොපෙන්වන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව ජනාධිපති, අගමැති සහ පාර්ලිමේන්තුව වෙත වාර්තා කරනා බවට රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව අනතුරු ඇගවිමක්ද කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.