වැඩ කරන හැම දවසකම ජනපති හමු විය හැකියි

maithripala-aනිවාඩු නැති ඕනෑම දිනයක “හිතවතුන්, මිත්‍රයන්, පන්දම්කාරයන්, බ්‍රෝකර්ලා” නොමැතිව පෙරවරුවේ තමන් මුණගැසීමට අවස්ථාව ඇති ජනාධිපති මයිත්‍රීපාල සිරිසේන වෙබ් මාධ්‍ය වේදීන්වගේ හමුවේදී පැවැසීය. දිනපතා 150 දෙනෙක් පමණ තමන්ගේ නිල නිවසට පැමිණ තමන් හමුවන බව ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

වසර තුනක කාලයක් තිස්සේ වෙබ් මාධ්‍යවේදීන් හට ජනාධිපතිවරයා හමු වීමට ඉඩක් නොලැබුණු බව මෙහිදී හෙළිදරව් විය. ලබන සතියේ තමන් වෙබ් මාධ්‍යවේදීන්වී හමුවීමට සුදානමින්දීසිටින බව ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.