වැස්ස එන්න ප්‍රමාදයි

dry-weatherඔක්තෝම්බර් හා නොවැම්බර් යන මාස වලදී සාමාන්‍යයෙන් වැසි  සහිත කාලගුණයක් තිබුනත් මෙවර වැසි ලැබීම  ප්‍රමාද වනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාර කාලගුණ විද්‍යාඥ උදේනි වීරසිංහ මහත්මිය මාද්‍යට පැවසුවාය. ඔක්තෝම්බර් හා නොවැම්බර් මාස  වල පවතින අන්තර් මෝසම් තත්වය නිසා ගිගුරුම් සහිත  වැසි ලැබිය යුතු වුවත් ගෝලීය කාලගුණ  තත්වයන් හේතුවෙන් තව දුරටත් නියං සමයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු  ඇති බවයි වීරසිංහ මහත්මිය සදහන් කරන්නේ. එහෙත් ඔක්තෝම්බර් මාසයේ සිට කඩින් කඩ වැසි  ඇතිවීමේ ප්‍රවනතාවයක් ඇතිවීමට ඉඩ තිබෙන බැවින් නියගය යම් තාක් දුරකට සමනය විය හැකි බව ඇය වැඩි දුරටත් කියා සිටියාය. මේ වන විට දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවක දැඩි නියං  තත්වයක් ඇතිවී පවුල්  පනස් දහසකට පමණ පීඩාකාරී තත්වයක් ඇතිවී  ඇති බවයි  ආපදා  කළමනාකරණ මද්‍යස්ථානය පවසන්නේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.