විජයදාස රාජපක්ෂ විශ්වාස භංග යෝජනාව ඉදිරිපත් නොවේ

Wijeyadasa Rajapaksheඅධිකරණ සහ බුද්ධශාසන අමාත්‍ය විජේදාස රජපක්ෂ නිතර විවේචනය කරන වෙබ් අඩවියක් ඔස්සේ ඔහුට එරෙහිව අත්සන් කරනු ලබන බව කියන සනාථ නොකළ විශ්වාස භංග යෝජනා පිටපතක් සමාජ ගත කොට තිබේ.

ගරු කතානායකතුමා
පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර -කෝට්ටේ

අධිකරණ අමාත්‍ය හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරනු ලබන විශ්වාස භංග යෝජනාව

1. බරපතල දූෂණ ක්‍රියාවන් සහ බරපතල මිනීමැරුම් ඇතුළු අපරාධ නඩු කටයුතු සාධාරණ ලෙස සහ ඉක්මනින් විභාග කොට, අවසන් කොට, අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් ලබාදීමට අවශ්‍ය වන්නා වූ නව නීති සැකසීමට සහ පරිපාලන රාමුව සකස් කිරීමට ‘අධිකරණ‘ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා සම්පූර්ණයෙන්ම අසමත් වී ඇති බැවින් ද;

2. දූෂණ විෂයේ සහ අල්ලස් විරෝධී නව නීති හඳුන්වාදීමට ‘අධිකරණ‘ විෂය භාර අමාත්‍යවරයා සම්පූර්ණයෙන්ම අසමත් වී ඇති බැවින් ද;

3. අපරාධ මගින් රැස් කරන ලද ධනය නැවත අත් කර ගැනීමට අදාල නීති, ප්‍රමුඛත්වය ලබා දී සම්මත කර ගැනීමට ‘අධිකරණ‘ විෂය බාර ඇමැතිවරයා සම්පූර්ණයෙන්ම අසමත් වී ඇති බැවින් ද;

4. අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම කාර්යක්ෂමව ඉටුකරලීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ ඵලදායී යෝජනා අනුව කටයුතු කිරීම ම ‘අධිකරණ‘ විෂය භාර ඇමැතිවරයා විසින් ප්‍රසිද්ධියේම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බැවින් ද;

5. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සාමූහික වගකීම පිළිබඳ මූලධර්මය අනුව කටයුතු කිරීමට බුද්ධශාසන සහ අධිකරණ කටයුතු බාර අමාත්‍යවරයා අසමත් වී ඇති බැවින් ද;

අධිකරණ අමාත්‍ය හා බුද්ධ ශාසන ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා පිළිබඳ මෙම පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසය නොමැති බව මෙයින් ප්‍රකාශ කරන අතර, මෙම යෝජනාව බාර ගෙන, එකී යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයට, විවාදය පිණිස ඇතුලත් කරන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට

අත්සන් කෙළේ

 

කෙසේ වෙතත් මෙම යෝජනාව සඳහා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ අනුමැතිය ලැබී නැත. මෙවැනි යෝජනාවක් ඉදිරිපත්වන්නේ නම් පක්ෂයේ විධායක කමිටුවේත් තමන්ගේත් අනුමැතිය ඊට ලැබිය යුතු බව වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා ඇත

කෙසේ වෙතත් තමන්ට වලංගු නැති ඇමතිවරයෙක් කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ පවත්වා ගෙන යෑම පහසු නොවනු ඇත එහෙයින් අගමැතිවරයා වෙනත් විකල්ප ගැන කල්පනා කරනු ඇත. අනෙක් අතට ඉහත චෝදනා සහිත ඇමතිවරයෙක් පවත්වා ගෙන යෑම සම්බන්ධයෙන් අගමැති සහ ජනාධිපති කෙලින්ම වග කිවයුතු වේ.එහෙයින් මේ විශ්වාශ භංගය උඩ බලාගෙන කෙල ගැසීමක් විය හැකිය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.