විදුලියේ විරෝධය සැරයි

electricityවිදුලි බල මණ්ඩලයේ දූෂිතයන්ට දඬුවම් කිරීම, වැටුප් විශමතාව ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් විරෝධතාවයක නිරතව සිටි විදුලි සේවකයන්ට ආණ්ඩුව කැරළි මර්ධන පොලීසිය යොදවා පහරදීමට විරෝධය පල කරමින් හෙට සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ලංවීම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංධානයේ කැඳවුම්කරු රන්ජන් ජයලාල් මහතා සඳහන් කරයි.

දින ගණනාවක සිට අරගලයක නිරතව සිටි විදුලි සේවකයන්ට නිසි විසඳුම් නොලැබීම මත විදුලි බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් ඉල්ලමින් විදුලි බලමණ්ඩලයේ මූලස්ථානය වෙත ගියද බලධාරීන් එම සාකච්ඡා මගහැර ගිය බැවින් ඊට විරෝධය දක්වමින් විදුලි සභාපතිවරයා, ඇමතිවරයා හෝ ලේකම්වරයා පැමිණෙන තුරු කාර්යාලයේ රඳවා තබා ගැනීමට විදුලි සේවකයින් කටයුතු කළ අතර ඉන් පසු රාත‍්‍රි 8.00 ට පමණ බලධාරීන් කැරළි මර්ධන පොලීසිය යොදවා සේවකයන්ට පහරදී විදුලි සභාපතිවරයාව පිටතට ගෙනයාමට කටයුතු කර ඇත.

elect

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.