විදුලිය නැති අඩුව ජනපතිටත් දැනුන මොහොත

වයඹ පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේ පවතී උත්සවයකදී ජනාධිපතිවරයා සභාව අමතමින් සිටියෙදීම විදුලිය ඇනහිටීමක් සිදුව තිබෙනවා.

විදුලිය විසනදී නොකරන බව රජය පුන පුනා පවසන අවස්තාවක මෙලෙස සිදු වීම විශේසත්වයක් වන අතර අවසානයේදී ජනපතිවරයාට සුදානම් කර තිබු සමරු තිළිණය පිළිගැන්වීම සිදු වුයේද අදුරේදීම වීම විදුලිය අගය ජනපතිවරයාටද සිහිපත් කරන්නක් මෙනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.