විදුලි බල මණ්ඩලයට සහය දීමට හමුදාවේ 153ක් සූදානමින්

elecවිදුලි සැපයුම අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යෑමට විදුලි බල මණ්ඩලයට සහය වීමට ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් 153 දෙනෙකු සූදානම් කර ඇති බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මේජර් ජනරාල් රොෂාන් සෙනෙවිරත්න මහතා පවසයි. විදුලි සම්ප්‍රේෂණ කටයුතු සඳහා හෝ ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා මෙම සාමාජිකයන්ගේ සහයෝගය ලබා දෙන බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.

විදුලි වර්ජනය නිසා පාරිභෝගිකයන්ට ඇතිවිය හැකි අවහිරතා මඟ හරවා ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවය කර 2014.09.01 දිනට පසුව විශ්‍රාම ලබා ඇති අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින් සේවයට කැඳවීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.