විදෙස් රැකියාලාභී මව්වරුන් දිය යුතු පවුල් පසුබිම් වාර්තාව ඉවතට.

foreign emplomenr mothersවිදේශ රැකියා සඳහා කාන්තාවන් පිටත්වයාමේදී අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතු පවුල් පසුබිම් වාර්තාව ලබන වසරේ සිට ඉවත් කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය පවසයි.

පවුල් පසුබිම් වාර්තාවේ පවතින දෝෂ හේතුවෙන් එම පියවර ගන්නා බව එම කාර්යංශය පැවසී ය.

එය වාර්තාව නිකුත් කිරීම සඳහා ඇතැම් රාජ්‍ය නිලධාරීන් කාන්තාවන්ගෙන් මුදල් පවා ලබාගෙන ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

එවැනි අක්‍රමිකතාවල නිරත වූ නිලධාරීන් කිහිපදෙනෙකුගේ සේවය මේ වන විටත් අත්හිටුවා තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.