විදේශ සංචිත වලට සුභ කාලයක් ඉදිරියට!

increasingශ්‍රී ලංකාෙවේ දල විදේශීය සංචිතය ජුනි මාසය මැද වන විට ඇ.ඩො. බිලියන 11 දක්වා ඉහළට යන බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා පවසයි.

මේ වන විට විදේශීය දළ සංචිතය බිලියන 9.1කි. ශ්‍රී ලංකාවට ලැබීමට නියමිත ණය ආධාර මත මෙසේ විදේශ සංචිත ඉහළ යන බව පැවසේ

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.