විනාඩි 2ක් වැය කරලා 2 G B ක් දිනාගන්න කැමති අයට

Google අයතනෙන් නොමිලේ 2 G B ක Google Drive Space එකක් දිනාගන්න අවස්ථාව ඔබට ලැබී තිබෙනවා. ඒ පසුගිය 09 වෙනි දිනට දීල තිබුණු Safer Internet Day නිමිත්තෙන්. මේකේ අරමුණ වෙන්නේ ජංගම දුරකථන , පරිගණක වගේ තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ ආර්ක්ෂිතව හා වගකීමෙන් භාවිතා කිරීම ප්‍රවර්දනය කිරීමයි.
මෙය දිනගනීමටනම් ඔබ කල යුත්තේ Google ගිණුමේ Security Checkup Dashboard වෙත පිවිස Security Checkup සම්පුර්ණ කිරීමයි.
මේ තියෙන්නේ link එක ඔයාලත් try කරලා බලන්න.
sinhala.lankanewsline.com

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.