අය වැය, විමල් හා වම්බටු……………

wimal-weerawansaජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අය-වැය කතාවට සවන් දීමෙන් අනතුරුව සභාගර්භයෙන් පිටතට ආවේ තමන්ට මතක් වූ බ්ට්ටක් ගැන කියන්නටය.

 “මේ අය-වැය ඉදිරිපත් කරන කොට මම හිතාගෙන හිටියේ අඩුම තරමින් ‘අට වම්බටු-නව සුංගම් අය-වැයක්’ කියලවත් කියන්න පුළුවන් වේවි කියලයි. ‘අට වම්බටු’ කියන්නේ වම්බටු ජාති 08යි. ‘නව සුංගම්’ කියන්නේ බදු වර්ග 09ක්. ‘8ක් දීලා ඒකට බදු වර්ග 9ක් ගහනවා’ කියන එකයි ඉන් කියැවෙන්නේ. දැන් මේ අය-වැය කතාව අහලා ඉවර වුණාම හිතුනා, ‘මේක නොම වම්බටු – නව සුංගම් අය-වැයක්’ කියලා. මේක ජනතාවට කිසිවක් නොදී බදු පිට බදු ගැසූ අය-වැයක් බව පෙනුණා. මේක දුර්වල අය-වැයක් යැයි  පැවසීය.

අසල සිටි විද්‍යුත් මාධ්‍යවේදියෙක් කියා සිටියේ’ මේක සවුන්ඩ් බයිට් දෙන්න දෙයියා යනුවෙනි’

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.