විමල් මහින්ද වෙනුවෙන් තවදුරටත්

downloCARTOONMAHIW

 

 

ජනතා අභිලාෂය අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැති අපේක්ෂක විය යුතු බව විමල් වීරවංශ කියාසිටී.එහෙත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කියා සිටින්නේ තමන්ට මේ තාක් ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් කිසිම ආරාධනයක් ලැබී නැති බවයි.

[vsw id=”/sjMA7XUpPm4″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.