විමල් වීරවංශ සිරකුටියේ සිට ලියූ කවි………….

wimalදැනට රිමාන්ඩ් බන්ධාගාරයේ කල් ගෙවන විමල් වීරවංශ කවියා තම සිතුවම් සහ කවි වලින් තම රිමාන්ඩ් සමය ගෙවා  වර්ණවත් කර ගැනීමට තීරණය කොට ඇත.

විමල් වීරවංශ සිරකුටියේ සිට ලියූවකි මේ

හයේ කණිසමට වැහෙනා
සිරකුටියේ තනිවුණු හිත
බේස්ලයින් සිට හමනා
සුළඟ යදිනවා
කළුවර තුරුලුව සැතපෙන
අහස පෙනෙනවා

පින්බිම වෙනුවෙන් වැළපෙන
මල් ලියකම් සපිරි හදක

රිද්මය නවතාලන්නට
අඟුළු දැමූ දොරටුවකට
හැකිවන්නේ කෙලෙසද
බේස්ලයින් සිට හමනා
සුළඟ නුඹට කියාදෙන්න

අළු දුහුවිලි මතින් නැගුණු
ඉතිහාසයෙ සාක්ෂියක
බලමහිමය කියා දෙන්න
සුළඟ නුඹටවත් හැකිවෙද

අත්තටු ඇති හිත් පියඹන
මේ අහසට අඟුළු කොහිද

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.