විවාදාත්මක මහා බැංකු අධිපති ඉල්ලා අස්වෙයි

download (40)

 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද (09) ඉල්ලා අස් වී ඇත.

මහින්ද චින්තනය අනුව  බැංකුව  මෙහයවන බව ප්‍රකාශ කරමින් වැඩ භාරාගත්  අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් හට බොහේ ගනුදෙනු පිළබඳව එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී හර්ෂ සිල්වා නිරන්තරයෙන් විවේචන එල්ල කළේය.

ඔහු  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු සාමාජිකයෙකි. කබ්රාල් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපති විසින් මුලින්ම මහබැංකු අධිපති ලෙස පත් කැරුණේ 2006 ජූලි පළමු වැනි දා ය.

ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනපතිට යවා ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.