විශ්‍රාම යන ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට රැකියා

soldierපොලිසිය හා ත්‍රිවිද හමුදාවේ සේවය කර විශ්‍රාම යන නිලධාරීන් සඳහා කෘෂිකර්ම හා ස්වයං රැකියා ව්‍යාපෘතියක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය විසින් ආරම්භ කර ඇත.

මේ වන විටත් නිලධාරීන් 300 ක් පමණ අඟුණකොළ පැලැස්ස, මාතලේ සහ පේරාදෙණිය කෘෂිකර්ම මධ්‍යස්ථාවල එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ හුණුව ලබමින් සිටී. එසේම තවත් නිලධාරීන් 10,000කට පමණ මෙසේ රැකියා අවස්ථා හිමිකර දීමට ආරක්ෂ අමාත්‍යංශය කටයුතු කරන බව ආරක්ෂ ලේකම් කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා හෙලි කලේය. වෛද්‍යරත්න මහතා පෙන්වා දෙන්නේ මේ මගින් රටේ කෘෂිකාර්මික නවෝදයක් ඇතිවන අතරම විශ්‍රාමිකයන්ගේ ආර්ථික තත්වය ඉහළ නැවෙන බවයි.

ආබාධිත ආරක්ෂක නිලධාරීන් සඳහා විශේෂ බැංකු ණය පහසුකම් ලබා දීමේ වැඩසටහනක්ද මේ සමග ක්‍රියාත්මක වේ.
වැඩි විස්තර පහත ලිපිනය ඔස්සේ ලබා ගත හැකි බව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය දැනුම් දෙයි.

ලේකම්
රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය
15/5 බලදක්ෂ මාවත
කොළඹ 03

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.