විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති දරුවන්ට සහනයක්!

disabilitiesවිශේෂ අවශ්‍යතා සහිත සිසුන් ට තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණික උපකරණ ලබාදීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව 2018.05.25 දින පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව.3.30 දක්වා අමාත්‍යාංශයේ 4වන මහල, ශ්‍රවණාගාරයේ දී මෙම බෙදා දීමේ කටයුතු සිදුකරනු ලබන අතර මෙදිනට අදාළ පාසල්වලට විඩීයෝ කැමරාව බෙදා දීමට නියමිත වේ. එසේම විශේෂ අධ්‍යාපන තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතය පිළිබඳ දැනුවත් කිරිමට ද අපේක්ෂිතය

පාසලේ විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකකයට අදාළව විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් සකසාගෙන මෙම වැඩසටහනයට පැමිණිය යුතු බව අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (නොවිධිමත් හා විශේෂ අධ්‍යාපන) කේ.ඒ.ඩී.පුණ්‍යදාස මහතා දැනුම් දෙයි. එසේම පාසලට නිකුත් කර ඇති ඩේසි ප්ලේයරය හා පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ද රැගෙන ආ යුතුය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.