වීරවංශ වෙනුවෙන් සිරකරුවන් වැසිකිළි හෝදලා

wimal weerawansaඇප ලබා සිටින විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ තමන් වෙනුවෙන් සෙසු සිරකරුවන් දැඩිව කැපවූ බවයි.

ඔහුගේ රිමාන්ඩ් දවස් ගැන අවර්ජ්නයක යෙදෙන මන්ත්‍රීවරයා:

50 කට ආසන්න හිරකරුවන් සංඛ්‍යාවක්‌ සිටියා. ඒ අය සියලු දෙනාටම පාවිච්චි කිරීමට තිබුණේ වැසිකිළි දෙකයි. ඒ වගේම නාන්න තිබුණේ එක වතුර ටැංකියයි. එම හිරකරුවන් සමඟ සහෝදරාත්මකව බොහොම සමගියෙන් එම කාලය මම ගත කළා. ඔවුනුත් මා වෙනුවෙන් ලබාදිය හැකි උපරිම සහයෝගය ලබා දුන්නා. ඇත්තටම ඒ සෑම සිරකරුවකුටම මම මේ අවස්‌ථාවේදී ස්‌තුතිවන්ත වෙනවා. සෑම දුෂ්කර අවස්‌ථාවකදීම ඒ අය සොයා බලමින් සමහර විට මගේ ඇඳුම් පැළඳුම් පවා ස්‌වෙච්ඡාවෙන් ම සෝදා දෙමින්, මා වැසිකිළියට යැමට පෙර වැසිකිළිය පවා පිරිසිදු කර දෙමින් මා වෙනුවෙන් කැපවූවා.

ඔවුන්ගෙන් සමහර අය ජනවාරි 08 හංසයට කතිරය ගහපු අය. නමුත් අද ඔවුන් සිටින්නේ අපත් සමඟ සිට ගත් කඳවුරේ. ඒ වගේම බන්ධනාගාර නිලධාරීනුත් බොහෝමයක්‌ ඔවුන්ට හැකි අයුරින්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස සිරගත වී සිටියදී දිය හැකි ගරුත්වය ලබා දෙමින් කටයුතු කළා යැයි වීරවංශ මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.