වෙරළේ දී පෙම්වතුන් බය කර කම්සැප හොයන පිරිසක්

beachජනයා අඩුවෙන් ගැවසෙන අතුරු මාර්ග වල වයසින් අඩු පෙම්වතුන් වෙරල තීරයට යන එන විට බිය ගන්වා ආශාවන් සපුරා ගන්නා පිරිසක් පිළිබඳව අලුත්ගම බේරුවල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

පසු ගිය දා අලුත්ගම මොරගොල්ල ප්‍රදේශයේ පෙම්වතුන් යුවලකට ඔවුන් විසින් පාලු ස්ථානයක දී උල් පිහියක් පෙන්වා පෙම්වතා බය කර පෙම්වතිය රැගෙන යාමට උත්සහ කරන විට පෙම්වතා විසින් එම කල්ලියට පහර දීමට උත්සක කර ඇත.ඒ අවස්ථාවේ පෙම්වතියගේ අත පිහියට කැපී ඇති බව ද වාර්තා වේ.

අඩු වයසින් පසුවන්නන් බැවින් මෙම පෙම්වතුන්ට මේ පිළිබඳව නිවෙස්වලට හෝ පොලොසියට පවසීමටනොහැකි වීම නිසා මෙම කල්ලිය ඉතා පහසුවෙන් තම ආශාවන්ට තරුණියන් ගොදුරු කරගන්නා බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!