වෙස් නැටුමක ප්‍රශ්නයක් රට ගිනි තියන ජාතික ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා… උසස් අධ්‍යාපන ඇමති කියයි

Lakshman Kවෙස් නැටුමක ප්‍රශ්නයක් රටක් මහා ව්‍යසනයකට ඇද දමන, රට ජාත්‍යාන්තරය හමුවේ ගර්හාවට ලක් කරන වර්ගවාදී ම්ලේච්ඡත්වය අවුලුවන  අපරාධකාරී ජාතික අර්බුදයක් බවට පත් කර නොගන්නා ලෙස උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අද (27) යාපනය සරසවියේ දෙමව්පියන්ට පැවසීය.

ඔහු මේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේ යාපනය සරසවිය වෙත සිංහල සිසුන් යැවීම දකුණේ දෙමව්පියන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළබද සිය අදහස් දක්වමිනි. යාපනය යනු මේ රටේම කොටසක් විනා වෙනත් රාජ්‍යයක් නොවන බවත්, එම ප්‍රදේශයෙත් පවතින්නේ සිවිල් පාලනය බවත්, පොලිස්පතිවරයා  විසින් ආරක්ෂාව තහවුරු කර තිබෙද්දීත්, විශ්ව විද්‍යාල පරිපාලනය දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කරද්දීත්  ස්වකීය දරුවන් යාපනය සරසවිය වෙත නොයැවීම අනවශ්‍ය ගැටලුවක් නිර්මාණ කරන බවත් උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේය.

දකුණේ සරසවිවල ඇති ගැටුම්වලට සාපේක්ෂව යාපනය සරසවියේ ඇති ගැටුම් අඩු බව කියන ඇමතිවරයා මේ පසුබිම ජාතිවාදීන්ගේ පටු අවශ්‍යතා සදහා ප්‍රවේශ සපයන බව කියා සිටියේය…

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.