ශ්‍රීපාද මාර්ගය කැළි කසලින් වැසෙයි

polytheneශ්‍රී පාද වන්දනාවේ පැමිණි වන්දනාකරුවන් විසින් ශ්‍රී පාද උඩමලුව ප‍්‍රදේශයට ගෙන ගොස් මුදාහැර තිබූ කැළි කසල සහ ඝණ අපද්‍රව්‍ය ධාරානිපාත වර්ෂාවත් සමඟ පහළට කඩාගෙවිත් ශ්‍රීපාද වන්දනා මාර්ගය ස්ථාන දෙකකින් මුළුමනින් වැසී ගොස් තිබේ. එම කැළි කසල කඩිනමින් ඉවත් කරවීමට පියවර ගන්නා බව ශ්‍රී පාදස්ථානාධිපති බෙංගමුවේ ධමිමදින්න හිමි පවසති. ශ්‍රී පාද උඩමලුව ප‍්‍රදේශයට ගෙන ගොස් මුදාහැර කැළි කසල සහ ඝණ අපද්‍රව්‍ය පහළට රැගෙන ඒම සඳහා එක්රැස් කර තිබියදි මෙසේ පහළට කඩාගෙනවිත් ඇති බව වැඩිදුර විමසීමේදී වාර්තා විය.

පරිසර හිතකාමී ලෙස වදනාවේ නිරතවන ලෙස ඉල්ලා සිටියද බොහෝ වන්දනාකරුවන් එම උපදෙස් සැලකිල්ලට නොගන්නා බව ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.