ශ්‍රීපාද වන්දනාකරුවන්ට රතු නිවේදනයක්‌

sripadayaහැටන් නල්ලතන්නිය මාර්ගයේ නල්ලතන්නිය මෝහිනී ඇල්ල අසල ප්‍රදේශය අනතුරුදායක බැවින් එම ස්‌ථානයේ දිය නෑමෙන් වලකින ලෙස නල්ලතන්නිය  පාද වන්දනාකරුවන්ගෙන් පොලිසිය ඉල්ලා සිටිති.

මෝහිනී ඇල්ල ප්‍රදේශය රමණීය ප්‍රදේශයක්‌ මෙන්ම අනතුරුදායක ප්‍රදේශයක්‌ බවත් මෙම ස්‌ථානයේ දිය නෑමෙන් විවිධ අනතුරු ඇතිවීමේ අවධානමක්‌ පවතින බවත් මෙම තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගෙන එම ස්‌ථානයෙන් දිය නෑමෙන් වැලකිය යුතු බවද නල්ලතන්නිය පොලිසිය කියයි.

මෙම දිය ඇල්ලෙන් ගලා බසින ජලය බීමට නුසුදුසු අපිරිසිදු ජලය බවත් එම නිසා එම ස්‌ථානයේ ජලය බීමට නොගන්නා ලෙසද නල්ලතන්නිය පොලිසිය  පාද වන්දනාකරුවන් ගෙන් වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටිති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.