ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු බදු සහන අහෝසි……….

harsha de silvaශ්‍රී ලංකාවට 2017 වසර අවසන් වන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජන ජනපදයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණු විශේෂ බදු සහන ඒවත් ජී එස් පී බදු සහනය අහෝසි වීමත් සමඟින් ය.

මෙම බදු සහනය අහෝසි වීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජන ජනපදයට අපනයනය කෙරෙන භාණ්ඩ සඳහා අය කෙරෙන බදු ඉහළ යනු ඇත.

මෙවැනි තරගකාරී වාතාවරණයකදී ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන කරුවන්ට අසීරු තත්ත්වයකට මුහුණදීමට සිදුවනු ඇත.

සාමාන්‍යයෙන් වසර අවසානයේදී මේ බදු සහනය ඉදිරි වසර සඳහා ලබාදෙන බව ප්‍රකාශයට පත්කෙරේ. මෙවර එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදු වූ සිදු වී නොමැත.

2016 වසරේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකාවේ බිලියන දෙකයි 2.8 ක භාණ්ඩ මිලදී ගෙන ඇත. සහනය අහෝසිවීමත් සමඟම ශ්‍රී ලංකාව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික වශයෙන් ගන්නා පියවර කුමක්දැයි දැන් ගන්නට නැත.

us lanka

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.