ශ්‍රී ලංකාවේ 29 වැනි නීතිපති

යුවන්ජන විජේතිලක මහතා ව්ශ්රාම ගැනීමෙන් පුරප්පාඩුව පවතී නීතිපති තනතුරට ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පත් කිරීමට ව්‍යවස්ථාදායක සභාව නිර්දේශ කර තිබේ.
1983 සිට අතිරේක සොලිස්ටර් ජෙනරාල් වශයෙන් කටයුතු කරන ඒ මහතාගේ නීති දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා අත් දැකීම් කාලය වසර 32කි.
ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඒ මහතා නීතිපති ධුරයේ දිවුරුම් දෙනු ඇති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.