ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් වී අදට වසර 46 යි!

national flagමිට වරස 46 කට ප්‍රථම එනම් 1972 මැයි මස 22 දින ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් බවට පත්විය. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ප්‍රථම ජනාධිපතිවරයා වූයේ විලියම් ගොපල්ලව මහතා වන අතර අගමැති තනතුර හෙබවූයේ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණියයි. ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මහතා එහි කථානායකවරයා වූයේය.

1946 ලංකා රාජාඥාව මගින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබූ සෝල්බරි ව්‍යවස්ථාව වරින් වර වෙනස් කම් වලට භාජනය කරමින් ජනරජයක් බවට පත්වන තුරුම මෙරට ක්‍රියාත්මක විය.

1978 පෙබරවාරි 4 දින ශ්‍රී ලංකා ජනරජය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය ලෙස නම් කෙරිණි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.