ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ ඇස් ඇරේ

lowyerපෙරේදා (09 ) පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගත් අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන )පනත කෙටුම්පත පිළිබඳව තිබූ ආකල්පය ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය විසින් වෙනස් කරගෙන තිබේ.

ඒ අනුව අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන )පනත කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් තිබූ විරෝධතාවය ඉවත්කරගෙන ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ එකඟතාවය පළ කොට ඇත.

දේශපාලන පලිගැනීම් සඳහා මෙම පනත ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි සිතා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය මෙම පනතට කලින් සිය විරෝධය පළ කළ බව ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමේ කැඳවුම්කරු කෞෂල්‍ය නවරත්න මහතා පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.