ශ්‍රී ලන්කන් ජපානයට?

sri-lankan-airදිගින් දිගටම පාඩු ලබන ශ්‍රී ලන්කන් එයාර් ලයින්ස් සමාගම ජපන් සමාගමක් වෙත පැවරීමේ යෝජනාව ඉදිරිප වී ඇත. වැඩේට මුල පුරා ඇත්තේ හැරී ජයවර්ධනය. ඔහු නියෝජනය කරන ජපානයේ සමාගමක් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත මිල ගණන් සහිත යෝජනා ඉදිරිපත් කොට ඇත.

රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය මත සමාගමේ සියයට 49ක් වූ කොටස් සමඟ එය කළමනාකරණය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම යෝජනා පිළිබඳ රජයේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේය.

ගතවූ දෙවසර තුළ ශ්‍රී ලන්කන් එයාර් ලයින්ස් සමාගමේ ප්‍රගතියක් පෙන්වීමට එහි අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අසමත් වී ඇත. වැලිඅමුණ වාර්තාව මගින් නොයෙක් දුෂණ පිළිබඳව කථා කළත් ඒවා සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් ගත් පියවරක් ගැන දැනගන්නට නැත. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඇමතිවරයාට පිටින් යමින් හිතු මතේ වැඩ කරන බව වාර්තා වී ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.