ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට හෝටල් වලදී තහංචි බැහැ

faiszer-musthaphaaදකුණු දිග වෙරළේ පිහිටි ඇතැම් සංචාරක හෝටල්වල නවාතැන් ගත් හැක්කේ විදේශිකයින්ට පමණි. ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට මෙය හෝටල් තුලට ඇතුලත් ඇතුළු වීමට වරම් නැත. මේ තත්ත්වය වළක්වා ලීම සඳහා සංචාරක පොලිසිය හා පළාත් පාලන ආයතන එක්ව වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇමැති ෆයිසර් මුස්තාපා කියා සිටී.

ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඇතුල්වීමට තහංචි පනවන හෝටල්වල බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට තමන් කටයුතු කරන බවයි ඇමතිවරයා පවසන්නේ . වාද්දුව සිට තංගල්ල දක්වා දිවෙන වෙරළ තීරයේ හෝටල් ගණනාවක්ම  සංචාරකයින්ට පමණයි යනුවෙන් දැන්වීම් දමා ඇති බවයි ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ. තමන්ගේම රටේ ෙවැනි පුරවැසියන් හැටියට මෙසේ  ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට සැලකීම යුතු නැති බව ඇමති ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙනවා

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.