සංගා ගෙන් – නවතින්න, හිතන්න, ඡන්දය දාන්න

sangakkaraශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් නායක කුමාර සංගක්කාරද ට්විටර් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින් සියළු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ අනිවාර්යෙන්ම සිය ඡන්දය භාවිතා කරන ලෙසයි.

“මතක තියාගන්න, ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඔබ කොයි ප්‍රදේශයේ ජීවත් වුවත් පෙබරවාරි 10 වැනිදා පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ඡන්දයෙදී ඡන්දය පාවිච්චි නොකරන හොද පුරවැසියන් විසින් නරක නිලධාරීන්ව තෝරා ගන්නවා. නවතින්න, හිතන්න, ඡන්දය දාන්න,” යනුවෙන් සංගක්කාරගේ ට්විටර් පණිවිඩයේ සඳහන් විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.