සජිත් බුලත් හපේට යන්නේ නැතිලු

ජනාධිපතිවරයා  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ දෙබරවැව ජනතා රැලිය අමතමින් කියා සිටීයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායකයා  තමන් හා එක්වීමට සුදානමින් සිටින බවයි.

download (7)

 “මම දන්නවා සජිත්ටත් දැන් එපා වෙලා වගේ. මේ වේදිකාවට නැග්ගේ නැති වුණත් පිළියන්දල වේදිකාවට නගීද දන්නේ නෑ. එහිදී නැග්ගොත් පුදුම වෙන්නෙත් නෑ මම. හැබැයි මම කියනවා. එතුමන්ට එහෙම ඉන්න. අර එක්සත් ජාතික පක්ෂය වැටෙන්න යන්නේ. නැතිවෙලාම යන්නේ නැතිවෙන්න ඒක පොඩ්ඩක් බලාගන්න. මගේ ගාවට නාවට කමක් නෑ ඡන්දේ දුන්නාම ඇති.” 

ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූ සජිත් ප්‍රේමදාස

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.