සජින් ඕනෑම චෝදනාවකට උත්තර දෙන්න ලැහැස්ති

1 (1)

 

දිවයින පුවත්පතේ නෝමන් පලිහවඩන  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු වන සජින් වාස්‌ ගුණවර්ධන මහතාට කථා කළේය.ඒ  එල්ල වී ඇති විවිධ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් අල්ලස්‌ හෝ දූෂණ කොමසාරිස්‌වරයා වෙත ලිපියකින් යැවීම සම්බන්ධයෙන්  දැන ගැනීමටයි.

සජින් වාස්‌ ගුණවර්ධන මහතා හැ සංවාදය මෙබඳු විය.

 

ප්‍රශ්නය – මොකද මේ ඔබ ගැන එක එක කතා අහන්න ලැබෙන්නේ.?

 

පිළිතුර – ඕවා ඔක්‌කොම මම දැනගත්තේ මාධ්‍ය මගින්. මට තාම ලිකිත දැනුම්දීමක්‌ නැහැ.

ප්‍රශ්නය – ඔය අහන කතාවලට දැන් මොකද කරන්නේ.

 

පිළිතුර – මම අල්ලස්‌ කොමසාරිස්‌වරයාට මේ ගැන ලිතව දැනුම් දුන්නා. ඕනෑම පරීක්‍ෂණයකට සූදානම් කියලා..

 

ප්‍රශ්නය – මොකක්‌ද ඔය හෙලිකොප්ටර් කතාව.

 

පිළිතුර – මට දැන් වැඩක්‌ තියෙනවා. තරහ නැතිව පසුව කතා කරනවාද?

මේ නිසා හෙලිකොප්ටර් ගැන දැනගැනීමට යළිත් වතාවක් කතා කිරීමට සිදුවෙනු ඇත

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.