සජින් යලිත් පරාද වේ-පෙත්සම අහකට

saee

 

 

තමන්ව අත්අඩංගුවට ගෙන රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කිරීම නීතිවිරෝධී බව ප්‍රකාශ කරන මෙන් ඉල්ලා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතාවාසිකම් පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

තමන්ව අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ගැනීම  නීතියට පටහැනි බව සඳහන් කරමින් සජින් වාස් ගුණවර්ධන මහතා අදාළ පෙත්සම ඉදිරිපත් කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.