සම්භාහනය වෙනස් වේ

333333333333සෞඛ්‍ය අමාත්යංශය සම්භාහන මධ්‍යස්ථාන නියාමනය කිරීම සඳහා නව පනතක් ඉදිරිපත් කරන බව පවසයි.

පරික්ෂා කිරීමේදී නෛතික ප්‍රතිපාදන වල ගැටළුවක් ඇති බැවින් නව පනතක් ඉදිරිපත් කරන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පාලිත මහීපාල මහතා පවසයි.

” ඒඩ්ස් මිත්‍යා විශ්වාස සහ අපේ හෙට ” යන තේමාව යටතේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන කාර්යාංශයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක් වූ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂවරයා මේ බව පැවසීය.

අදාළ පනත මේ වන විට නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.