සමෘද්ධිය, මාස 6 ක මුදල් 3 න් ඉවර කරලා

ranil-wickramasinghe-dසමෘද්ධි අමාත්‍යංශයට වෙන් කළ මුදල්වලින් 53% ක ප්‍රමාණයක් මාස 3 ක් ඇතුළත වියදම් කර අවසන් කර ඇති බව පෙරේදා (06) කම්කරු දිනය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සංවිධානය කර තිබූ සැමරුම් උත්සවයේදී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හෙළි කළේය.

මාස 12 ක් ඇතුළත වියදම් කිරීමට සමෘද්ධි අමාත්‍යංශයට රුපියල් බිලියන 25 ක මුදලක් වෙන්කර තිබී ඇති අතර මුල් මාස තුන ඇතුළත එයින් බිලියන 13 ක් සමෘද්ධි අමාත්‍යංශය විසින් වැය කොට ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

එම මුදල්වලට සිදුවූයේ කුමක්දැයි සොයා බලන බවත් සමෘද්ධි බැංකුව කිසිවෙකුගේ අධීක්ෂණයට ලක් නොවී තිබූ ආයතනයක් බැවින් ඒ සඳහා නිසි අධීක්ෂණයක් ඇතුව පවත්වාගෙන යාමට මුදල් අමාත්‍යංශය යටතට පත් කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී තවදුරටත් පැවසීය. ඒ අනුව ඉදිරියේදී සමෘද්ධි බැංකුව මහ බැංකුවේ පාලනයට යටත් වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.