සමෘද්ධි ඉතුරුම් මුදල් ලක්ෂ 29,000 හොරා කාලා -සජිත් ප්‍රේමදාස

රාජපක්ෂලා සමෘද්ධිලාභීන්ගේ ගිණුමෙනුත් හොරාකාලා (audio)

පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ සමෘද්ධි ලාභීන්ගේ අනිවාර්‍ය ඉතුරුම් වලින් ලක්ෂ 17,000ක් පමණ සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගේ පාරිතෝෂික දීමනා ගෙවීමටත්  පසුගිය රජය යටතේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කිරීම යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ රුපියල් 2,500ක වැටුප් වැඩි කිරීම ලබා දීම සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදල් ලබා ගැනීම වෙනුවට සමෘද්ධිලාබීන්ගේ ඉතුරුම් ගිණුම්වල මුදල් ලක්ෂ 29,000 ක මුදලක්ද හොරා කා ඇති බව නිවාස හා සමෘද්ධි ඇමැති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද(17) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී පැවසීය.

 

නිවාස හා සමෘද්ධි කටයුතු අමාත්‍යංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දැක්වූ ඇමති සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසුවේ  මුල් සේවා කාලය සමඟ විශ්‍රාම වැටුපට දායක වූ  සමෘධි සහ දිවිනැගුම ක්ෂේත්‍රයේ 8378ක ගේ අහිමි වූ අයිතිවාසිකම් නැවත ලබා දීමට පියවර ගන්නා බවයි.

 

මේ අනුව ඔවුන්ට හිමි අර්ථ සාධක අරමුදල් සහ පාරිතෝෂික දීමනා  නැවත ලබාදීමේ  ඵලදායි විසඳුමකට පිවිසීමට හැකි වූ බව ඒ මහතා ප්‍රකාශ කරනු ලැබුවේය.  පසුගිය ආණ්ඩුව සමයේ මෙම නිලධාරීන්ට  යෝජිත විශ්‍රාම වැටුප ලබාදීමද නවතා දමා තිබී ඇත.

මීට අමතරව දිවි නැගුම සම්මේලනයට සමෘද්ධි ක්ෂේත්‍රයේ මුදල් ලක්ෂ 630 ක් පමණ නාස්ති කාර ලෙස වියදම් කර ඇතැයි පැවසේ. මේ රජයේ ප්‍රතිපත්තිය මුදල් හොරා කෑම නොව මුදල් නැවත ලබාදීම වන හෙයින් ඒ සියල්ල නැවත ලබා දීමට කටයුතු කරන බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය

former government has plundered funds for the poor

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.