සමෘද්ධි ජන ඉසුර වෙන්නේ නැහැ – එස් බී…………….

s-bසමෘද්ධි ව්‍යාපාරය “ජන ඉසුර” ලෙස වෙනස් කළ යුතු බවට අයවැය යෝජනා වලදී ප්‍ර‍කාශ වූ බවට අද (11දා) දින මාධ්‍ය ‍කරනු ලැබූ වාර්තා අසත්‍ය බව සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.

ජනාධිපතිවරයා විසින් 2017 වර්ෂය දිළිඳුකමින් නිදහස් කිරීමේ වර්ෂය ලෙස ප්‍ර‍කාශ කර ඇති අතර ඒ අනුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය විසින් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නට නියමිත දුප්පත්කම තුරන් කිරීමේ වැඩ සටහන ජන ඉසුර ලෙස නම් කිරීමට යෝජනා වූ බව හෙතෙම සදහන් කර සිටියි. නමුත් මුදල් ඇමැතිවරයා විසින් සිදු කළ අයවැය කථාවේදී මෙම කාරණය නිසි පරිදි සන්නිවේදනය නොවූ බව එස්.බී.දිසානායක අමාත්‍යවරයා ප්‍ර‍කාශ කර සිටියි.

මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ අයවැය කතාවේ සඳහන් වූයේ,

‘අපගේ ඉලක්ක කරගා යාමට සුදුසු උපායමාර්ගික ක්‍රමවේදයක් ඇති කිරීම තහවුරු කරන අතර මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමට කාර්ය සාධණ බලකායක්ද පත්කරනවා. ඒ අනුව සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය ‘ජන ඉසුර’ ලෙස නම් කිරීමට මා යෝජනා කරනවා’ යනුවෙනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.